HOME
 
HOMEWIEVISIEWERKWIJZEINSPIRATIETRAININGCOACHINGCONTACT
   

Professioneel

Een trainingstraject begint altijd met een verkennend gesprek met de opdrachtgever. Op basis van dit gesprek maken wij een programmavoorstel met helder geformuleerde doelstellingen.
Veel aandacht voor de transfer naar de praktijk. Samen met de opdrachtgever kijken we hoe de organisatie zelf ook kan bijdragen aan het vasthouden en uitbouwen van de resultaten in de dagelijkse praktijk.

Praktijk- & resultaatgericht

Na het gesprek met de opdrachtgever volgen intakes met de deelnemers van een training. Hierdoor wordt de training verder op maat gemaakt en begint het bewustwordingsproces.
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van praktijksituaties van de opdrachtgever.
Alle trainingen worden afgesloten met een persoonlijk actieplan.

Persoonsgericht

Veel aandacht voor de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers, de deelnemer staat centraal.

Ervaringsgericht leren: mensen leren vooral door persoonlijk te ervaren. Door mensen in de kern te raken worden ze geïnspireerd om te groeien. De motivatie om te veranderen komt dan van binnenuit.
Er wordt aandacht besteed aan het opzoeken van ieders persoonlijke belemmeringen én krachtbronnen waardoor nieuw gedrag mogelijk wordt.

MBTI

Reflection is gekwalificeerd om te werken met de Myers-Briggs Type Indicator®, een krachtig instrument voor zelfinzicht en ontwikkeling gebaseerd op de psychologie van Jung. Dit model kan als basis worden gebruikt voor trainings- en coachingstrajecten.