HOME
 
HOMEWIEVISIEWERKWIJZEINSPIRATIETRAININGCOACHINGCONTACT
   

Reflection betekent zowel weerspiegeling als bezinning. In onze maatschappij is het niet gewoon om vrijwillig een periode van bezinning te nemen. Als het gebeurt is er vaak een (minder leuke) aanleiding voor: ziekte, burn-out, ontslag, scheiding, etc. Zo’n periode is niet altijd makkelijk. Toch ervaren de meeste mensen zo’n periode van stilstand vaak als enorm zinvol. Mensen voelen zich naderhand vitaler, hebben meer zelfvertrouwen, zijn zich bewuster van hun persoonlijke drijfveren, normen en waarden en weten beter wat ze willen met hun leven en loopbaan.

Reflection wil mensen stimuleren om af en toe stil te staan bij hun eigen leven en begeleidt u graag in dit veranderingsproces. Wij houden u een spiegel voor waardoor u inzicht krijgt in uw eigen gedrag en gewoontes. Vanuit dit inzicht kunt u weer nieuwe stappen zetten.